Monday, April 23, 2007

โปสเตอร์ POSTERโปสเตอร์ เป็นสื่อโฆษณาที่สามารถดึงความสนใจของคน ให้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในธุรกิจ หรือกิจกรรมที่ท่านต้องการเผยแพร่ได้เป็นอย่างดี

  • สั่งพิมพ์จำนวนน้อยหรือมากได้ตามความต้องการ
  • พิมพ์ด่วน รอรับได้ทันที ด้วยระบบดิจิตัลออฟเซ็ท
  • สามารถทำต้นแบบเหมือนจริง ก่อนสั่งพิมพ์จำนวนมาก
  • จัดทำหลายเวอร์ชั่นให้เหมาะกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้
  • กรณีที่ต้องการภาพสีสดใสกว่าสิ่งพิมพ์ทั่วไป เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้คน สามารถพิมพ์แบบ 6 สีได้


โทร 086.351.7185

ส่งแบบ e_voravit@hotmail.com


No comments: